Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

dostępnego pod adresem internetowym http://bhpowy.pl/

Wstęp

 • Sklep internetowy pod adresem www.prezenciq.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi MICROTEL Michał Kowalski z siedzibą w Gdańsku, adres 80-314 Gdańsk, al. Grunwaldzka 303, zarejestrowana w Gdańsku pod numerem wpisu do ewidencji Działalności Gospodarczej: 133934, REGON 220465585, NIP 957-088-53-07
 • Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

Oferowane usługi

 • Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony http://bhpowy.pl/
 • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a MICROTEL.
 • Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie zaksięgowania pieniędzy na koncie oraz zapakowaniu zamówionego towaru. Informacja o cenie podawana na stronie http://bhpowy.pl/ ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta drugiego maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.
 • W przypadku sprzedaży internetowej drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.
 • W przypadku rezerwacji drugi e-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem.
 • Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie http://bhpowy.pl/, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 • Ceny produktów umieszczone na stronie http://bhpowy.pl/ podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 • Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia zamówione produkty są dostępne w magazynie MICROTEL lub u dostawców.
 • Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.
 • Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 • Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotówkach i nie obejmują kosztów przesyłki.
 • Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.
 • Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-10 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie MICROTEL.

Dostawa

 

 • Zamówione towary wysyłane są za pomocą firmy kurierskiej.
 • Aktualnie wysyłki realizowane są za pomocą firmy DPD oraz Inpost.
 • Sposób wysyłki realizowany jest zgodnie z wybraną opcją dostepną podczas w formularzu składania zamówienia.
 • Towar wysyłany jest na adres podany w trakcie wypełniania formularza wysyłki podczas składania zamówienia.
 • Koszty dostawy naliczane są dodatkowo, kalkulowane w zależności od ilości paczek oraz ich wagi, a o ich wartości klient informowany jest podczas procesu składania zamówienia. 
 • Koszty dostawy na terenie Polski są następujące:
  • Przesyłka kurierska standardowa kurierem DPD: 14 zł netto (17.22 zł brutto)
  • Przesyłka kurierska standardowa kurierem Inpost: 13,01 zł netto (16 zł brutto)
  • Przesyłka Paczkomatowa Inpost: 10,49 zł netto (12,90 zł brutto)
 • Godziny dostarczenia oraz sposób dostarczenia przesyłki zgodne są informacjami podanymi na stronach firm kurierskich https://www.dpd.com.pl/ dotyczącymi usługi "Standardowy serwis krajowy" oraz https://inpost.pl/
 • Numery przesyłek przesyłamy drogą mailową na adres podany w zamówieniu.

 

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 • Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem przesłania zdjęć otrzymanej paczki oraz zdjęć uszkodzeń.
 • W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych.
 • Klient (konsument nie dokonujący zakupu jako przedsiębiorca) zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. (4) zakupów dokonanych przez firmę.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje wobec produktów które zostały spersonalizowane (nadruk/grawer) według wytycznych zamawiającego.
 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Możliwość zwrotu należy potwierdzić mailowo w terminie podanym wyżej. Adres mailowy jest podany na stronie. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia przesyłki której zwrot nie został wcześniej potwierdzony.
 • Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

Sposoby płatności

 • Płatność przelewem na konto firmy.
 • Płatność przelewem lub kartą kredytową / kartą płatniczą z wykorzystaniem konta PAYU.

Pozostałe

 • MICROTEL zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. MICROTEL nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.
 • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 • Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
 • Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 • MICROTEL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
BHPowy.pl - właścielem serwisu jest firma MICROTEL